Novinky

Napíšte svoj email a budete dostávať informácie zo sveta marketingu a naše novinky.

Chcem si založiť živnosť…kde začať?

Ako založiť živnosť –  SZČO        

Prvým a najťažším krokom k založeniu živnosti je rozhodnúť sa, či chcete podstúpiť to riziko a chcete sa osamostatniť alebo zostanete v doterajšom pohodlí a istote, ktoré ponúka pracovný pomer. V prípade, že si vyberiete živnosť  – cestu samostatnosti, zodpovednosti, ale aj neistoty, čakajú vás nasledujúce povinnosti:

1. Určenie obchodného mena, tzn. názvu živnosti – mal by obsahovať vaše meno , poprípade dodatok, napr. Klampiarstvo – Ján Malý

2. Stanovenie predmetu činnosti – je nutné sa rozhodnúť, čo bude náplňou vašej práce. Podmienky  získania živnosti: vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.

Živnostenský zákon rozdeľuje živnosti na 3 druhy; pričom je presne stanovené, čo môže byť remeselnou a viazanou živnosťou. Všetko ostatné je voľnou živnosťou.

Remeselné živnosti: ide o presne vymedzené činnosti, ich zoznam nájdete na internete http://www.szk.sk/rozdelenie-zivnosti/remeselne/ ; podmienkou získania tejto živnosti je, že odbornú spôsobilosť na výkon činnosti ste získali vyučením v odbore alebo praxou, napr. kamenár, mäsiar

Viazané živnosti: taktiež presne vymedzený zoznam činností, ktorý nájdete na internete http://www.szk.sk/rozdelenie-zivnosti/viazane/; podmienkou získania tejto živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti iným spôsobom, napr. stavebný dozor

Voľné živnosti: sú všetky ostatné činnosti, zoznam odporúčaných voľných živností nájdete na internete http://www.szk.sk/rozdelenie-zivnosti/volne/ .

Mnohí podnikatelia chcú dať do živnostenského oprávnenia čo najviac druhov činností, dajte však pozor, aby ste potom nevyzerali skôr nedôveryhodne.

3. Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade – podľa miesta vášho bydliska vyhľadajte miestne príslušný živnostenský úrad, kde vypíšete formulár na ohlásenie živnosti.  Obsahuje viacero údajov: vaše osobné údaje, predmet podnikania, miesto podnikania (buď vaše bydlisko alebo prenajatý priestor, prevádzku), dobu prevádzkovania živnosti (určitá, neurčitá), stanovenie zodpovedného zástupcu (ak vy osobne nespĺňate podmienky viazanej alebo remeselnej živnosti, zamestnáte niekoho, kto to spĺňa, napr. chcete otvoriť reštauráciu, ale nie ste kuchár, tak zamestnáte kuchára a stanovíte ho ako zodpovedného zástupcu).

Ďalej uvediete údaje, aby si živnostenský úrad mohol stiahnuť váš výpis z registra trestov: dátum a miesto narodenia, mená rodičov. Tento dokument vy nevybavujete, získava si ho sám živnostenský úrad.

Zároveň vypíšete prihlášku na registráciu daňovníka na daňový úrad – živnostenský úrad vás prihlási iba na daň z príjmov fyzických osôb. Pozor: ak sa potrebujete prihlásiť aj na daň zo závislej činnosti (máte zamestnancov) alebo DPH, je potrebné navštíviť daňový úrad.  Kartičku s daňovým identifikačným číslom (DIČ) zašlú na vašu adresu.

Ďalším tlačivom, ktoré vypíšete na živnostenskom úrade je prihláška do zdravotnej poisťovne – prihlásite sa ako samostatne zárobkovo činná osoba. Do 8 dní však musíte ísť do svojej poisťovne a dohodnúť sa na výške preddavkov, ktoré budete mesačne platiť. Od 1.1.2014 je výška minimálneho preddavku na zdravotné poistenie v sume 56,35 eur.

Nezabudnite si vziať občiansky preukazkolky. Za založenie voľnej živnosti je poplatok 5 eur za každú jednu voľnú živnosť a 15 eur za každú jednu viazanú alebo remeselnú živnosť.

Ak je všetko správne vypísané , nahlásené, živnostenský úrad vám vydá osvedčenie s prideleným identifikačným číslom (IČO) do 5 pracovných dní odo dňa ohlásenia živnosti.

4. Zdravotná poisťovňa (je potrebné navštíviť ju do 8 pracovných dní odo dňa vydania živnosti – viď text vyššie) a Sociálna poisťovňa – povinnosť registrácie vzniká podľa výšky príjmov uvedených v daňovom priznaní od 1.7. nasledujúceho roka po roku, v ktorom ste založili živnosť , napr. ak začnete podnikať v decembri 2013 a v daňovom priznaní za rok 2013 budete mať príjmy vyššie ako 4716 (čo je hranica, od ktorej sa platia odvody), od 1.7.2014 vám vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálne poisťovne. Do 30.6.2013 máte odvodové prázdniny.

5. Založenie účtu – nie je povinnou náležitosťou, môžete si nechať príjmy posielať aj na súkromný účet; ak sa však podnikaniu začnete venovať naplno, je vhodné si otvoriť zvlášť účet – na trhu už existujú banky, kde si môžete zriadiť účet aj bez veľkých poplatkov.

6. Ďalšie povinnosti – telefónne čísla a internet, ktoré budete využívať vo svojom podnikaní, je vhodné preniesť na pridelené IČO u vášho operátora; výroba pečiatky (aj keď pečiatka nie je povinnou náležitosťou, vytvára dobré meno).

Pre začiatok zatiaľ toľko, ďalšie detaily Vám zodpovie autorka článku, účtovníčka a majiteľka firmy BBaccounting: Barbora Bačínska, Žilina. Kto je Barbora Bačínska a v čom vám môže pomôcť sa dozviete TU  alebo navštívte priamo jej webstránku www.bbaccounting.sk.

Viete ako na založenie živnosti v 2015? Prečítajte si aktuálny článok.

 

 

 

 

Sociálne siete

Facebook profil

Google+ profil

Linkedin profil

Skype profil

Napíšte mi

Partneri
socialni-partneri

Spolupracujeme s viacerými partnermi, jednotlivcami a firmami, ktorých prácu máme dlhodobo overenú. Vytvárame spoločne sieť dodávateľov rôznych služieb v oblasti marketing, obchod, koučing, vzdelávanie a školenia, internetový marketing, sociálne siete a ďalšie. Môžeme sa tak špecializovať každý na svoju oblasť práce a pritom efektívne ponúknuť firmám komplexné služby za ústretové ceny.

Pozrite si našu sieť partnerov a zistite viac v časti Referencie.

Referencie

Zlatica M. Stubbs, senior kouč, tréner a konzultant
Silvia podporuje naše združenie žilinských koučov ZAKO pri rozvoji našej marketingovej stratégie, aby sme sa posúvali dopredu. Je naozaj profesionálna, dôveryhodná a spoľahlivá, jej prístup je podporujúci a priateľský, pričom je veľmi trpezlivá. Obdivujem jej nasadenie pre podporu žien podnikateliek v Žilinskom regióne, pre ktoré organizuje pravidelné a inšpirujúce stretnutia a efektívne ich informuje cez newsletter.

Ing. Ilona Valíčková, riaditeľka TV Products, s.r.o.
So Silviou Milovou sme spolupracovali na viacerých marketingových prieskumoch a vždy sme boli spokojní celkovo, so spoluprácou – ktorú môžem odporučiť aj iným firmám.

.ďalšie referencie.

O nás
Vitajte vo svete marketingu, biznisu, vzdelávania a školení, poradenstva. Volám sa Silvia Milová a som autorka projektu Marketing-Mix.sk.  Žijem a pracujem v Žiline, už viac ako 15 rokov sa venujem marketingu, manažmentu, prieskumom trhu.

Som profesionálna lektorka a robím školenia a workshopy v oblasti marketing, biznis a podnikanie, ženy v podnikaní. Som marketing konzultant a poskytujem poradenstvo pre firmy, podnikateľov. Profesionálne sa venujem aj prieskumom trhu a zákazníkov.. Spolupracujem s viacerými profesionálmi na rôznych projektoch…viac o mne.